Micki toy Խոսող խաղալիք Հենրիխ Մխիթարյան

11,800 դր

Micki toy Խոսող խաղալիք Հենրիխ Մխիթարյան

11,800 դր

11,800 դր

Խաղալիքն ինտերակտիվ է, երբ ձեռքը սեղմում ես, այն խոսում է։
Micki toy–ը կարող է հաղորդակցվել ձեզ հետ և՛անգլերեն, և հայերեն, ինչպես նաև նա երգում է։

Քանակ